صفحه اصلی > رئیس سمینار
.: رئیس سمیناردکتر کامران باقری لنکرانی
(رئیس سمینار بين المللي تصادفات)

فوق تخصص گوارش و کبد

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت